Vụng trộm địt nhau với phụ nữ đã có gia đình, ra, nàng lại trách thêm anh, sao anh không về ngủ chỗ hằng ngày lại vạ vật nằm ngay ra bàn vậy, tuy trách nhưng nàng cũng không có ý ép buộc anh phải làm như nàng nói, nàng ra phía nhà sau, lụng cụng gì khá lâu mới quay lại, nàng thấy anh vẫn ngồi chờ, chưa ngủ lại thì cũng đưa chêm lời vào, thế nào, mất ngủ à, chờ nàng làm gì, phim sex khong che anh ta nương dịp đánh ngay vào tâm lý nàng, ấy anh ngại nàng còn yếu, lỡ ra đi bị trượt, nên phải gắng chờ nàng, lời nói chỉ thoảng qua mà sao nàng nghe như tràn ân tình của anh, nàng…