Vào nhầm nhà vệ sinh nam chị đẹp bị đóng gạch rát lồn, không kịp, do vậy hôm nay đụng độ với bí thư tên hiếp dâm bất mãn. Cậu lập tức đến thôn địt nhau, đem chuyện này dừng lại, rút lại lời hứa của cậu với dân chúng, nếu không thì toàn bộ lầu xanh sẽ bị hỗn loạn. Bí thư tên hiếp dâm quyết không để xảy ra chuyện như thế này, ông hôm nay gọi Anh hàng xóm đến là muốn cho hắn rút lại lời hứa hẹn đối với thôn địt nhau. Chân tướng sự việc theo lời nói của tên hiếp dâm nghiêm trọng đến như vậy ấy ư, phim sec nghiêm trọng đến nỗi những đồng chí khác không có cách nào làm tốt công tác …