Phang phập siêu phẩm gái xinh mông múp Suzuhara Emiri phê vãi trưởng, sự liên hệ chặt chẽ với nhau, chả trách khi đàn ông và đàn bà ăn nằm với nhau thì đến 9 trên 10 ông đều bóp trên nắc dưới, beeg phải chăng làm như thế để thúc giục các bà phún nước dâm ra để cơn địt được vẹn toàn, Suzuhara Emiri đã phải mấy lần đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh, song ngồi lại vào bàn chấm chưa được vài ba quyển vở thì đầu óc đã nghĩ sang chuyện suy nghĩ nọ kia, nếu Suzuhara Emiri ngưng chấm thì mai làm sao kịp hoàn trả bài cho lớp, còn làm thì chỉ sợ phê sai lời càng lòi cái hớ hênh ra, Suzuhara Emiri nhớ vừa rồi…