Gái xinh mặt dâm bị thầy dạy tập Gym chịch cho rát lồn, được. À mà em xuống nấu cho thầy dạy tập Gym bát mì đi. Rượu vào nên bây giờ cũng đói, thèm ăn cái gì có nước. thầy dạy tập Gym cố gắng nghĩ ra cách để cho gái xinh đi xuống. Vâng, jav thế thầy dạy tập Gym xuống trước đi. Em vào cho sextoy xuống cùng để cho thầy dạy tập Gym ăn cháo luôn. Thôi em xuống nấu luôn cho thầy dạy tập Gym đi không kẻo muộn. Bây giờ mới nhớ ra là có cuộc hẹn hôm nay. Tí nữa cho sextoy ăn cũng được. Vâng. gái xinh không nghi ngờ gì và đi xuống lầu. Trong khi đó ở trong phòng, gái xinh vừa tắm qua loa xong và lấy miếng băng …