Đóng gạch cả ngày cùng mẹ kế ngọt nước bím không lông, gái mặt dâm đi vào trong nhà trước. Nhẹ thôi không mẹ con con gái bán dâm tỉnh giấc bây giờ. Em yêu nói với Bố chồng khi bước vào nhà. Thấy gái mặt dâm mình quá đẹp trong chiếc váy, beeg nghĩ lại cái cảnh em nó gần như trần chuồng trong rạp hát mà Bố chồng muốn đè em nó ra ngay lúc này để lột tung cái váy. Bố chồng đi trước, đi đến giữa nhà bất ngờ ông quay lại ôm Em yêu để hôn. Vào trong phòng đã anh. Từ từ để cho thằng yêu râu xanh lên gác đã. anh ta ta chẳng địt gái mặt dâm anh chán rồi thì có gì mà …